Arbor Consultancy leert bij: beheer van veterane bomen

Veterane eik

Veterane eik

Eind september hebben Martijn (Arbor Consultancy) en Jeroen (Zoontjens Boomprojecten) de cursus Veteraan boombeheer gevolgd bij Praktijk Centrum Bomen. Wij kiezen voor deze opzet zodat de kennisuitwisseling tussen Arbor Consultancy en Zoontjens geborgd blijft.

 

Een andere benadering

Veterane bomen vragen een volledig andere benadering dan reguliere straat- en laanbomen. Zij kunnen vol zitten met gaten en holtes, juist deze gebreken maken dit soort bomen tot een waardevol groenelement. De laatste jaren krijgen veterane bomen steeds meer waardering vanwege van hun grote ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarde. In de schouw en het beheer van veterane bomen werken de reguliere inzichten voor boombeheer vaak niet.

De aanwezigheid van dood hout, rottingen, aantastingen door schimmels en holtes vraagt om specifieke aandacht en een andere denkwijze. Als men hier de reguliere VTA-aanpak op los zou laten zouden we snel afscheid nemen van deze bomen.

 

Twee intensieve dagen

In de cursus zijn we door Tom Joye meegenomen in de wereld van Veterane bomen, hun ecologie, hoe te herkennen, conditie en vitaliteitsbeoordeling, kroonarchitectuur, beheer, verteraniseren van bomen en mitigerende maatregelen.

Theorie werd afgewisseld met veldexcursies op het schitterende domein Het Loo. Hier hebben wij diverse oude en veterane bomen mogen bekijken en beoordelen. Onderling discussiëren over de levensstadia en het beheer is het mooiste wat er is in een dergelijke setting.

Met deze opgedane kennis kunnen wij u nog beter van dienst zijn in onze adviezen.

 

Meer informatie?

Heeft u vragen over het beheer van veterane bomen? Of wilt u meer informatie of advies op maat, neem dan contact met ons op.