Advies en onderzoek bestaande bomen in projecten

“Uw bomen verdienen onze aandacht”

Bij het werken in de nabijheid van bomen is de kans op schade aan de bomen groot. Niet alleen aan de bovengrondse delen van de boom, maar ook zeker aan de ondergrondse delen of de groeiplaats van de boom. Ook bij bijvoorbeeld het verwerken van groeimedia komen eventuele gebreken pas aan het licht wanneer de bomen niet goed (meer) groeien.

Om verrassingen op de lange termijn te voorkomen, staan onze ervaren consulenten Boom en Bodem u met raad en daad bij met hun  specialistische kennis. Arbor Consultancy zorgt er samen met u en andere stakeholders voor dat het gewenste resultaat wordt behaald.

Want: together we create the urban forest.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen

Onze consulenten kunnen u onder andere bijstaan in:

 • Bomen Effect Analyse;
 • boomtechnisch onderzoek;
 • inventarisaties en inspecties (VTA);
 • verplantbaarheidsonderzoek;
 • bodem- en groeiplaatsonderzoek;
 • 0-opname;
 • schadetaxatie;
 • waardebepalingen;
 • bemalingsplannen;
 • beheerplannen;
 • beleidsplannen.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of heeft u een vraag, neem dan contact met ons op.