DE BOOM- EN BODEMTECHNISCHE ONDERZOEKEN WELKE WIJ VERZORGEN