Bodem- en groeiplaatsonderzoek en advies

“Een succesvol project begint bij de bodem”

De bodem is voor ieder boomproject de belangrijkste basis. Hierin vindt de boom zijn stabiliteit, voeding, vocht, zuurstof en bodemleven. De bodem is een gecompliceerd ecosysteem. Als één van de basisvoorwaarden ontbreekt, zal de boom (of beplanting) nooit een goede groei vertonen. Bomen in een slechte groeiplaats zijn gevoeliger voor ziekten en aantastingen, zijn duur in het beheer en bereiken nooit het beeld waarvoor ze zijn aangeplant.

 

Wat wij voor u kunnen betekenen

Onze consulenten kunnen u onder andere bijstaan in:

 • bodemopbouw (profiel/structuur);
 • bodemverdichting (poriënvolume en indringingsweerstand);
 • waterhuishouding (beschikbare water en aanvoer);
 • zuurstofhuishouding (zuurstofgehalte en aanvoer);
 • voedingsbalans (beschikbare nutriënten);
 • chemische samenstelling (o.a. kali, stikstof, fosfor en sporenelementen);
 • fysiologische samenstelling (op basis van korrelanalyse);
 • biologische activiteit (biodiversiteit: bacteriën, schimmels/mycorrhiza’s, amoeben en flagellaten, eventueel aangevuld met een nematoden-onderzoek);
 • schoongrondanalyses (zware metalen, PAK’s en andere verontreinigingen);
 • plantsap-/bladanalyses (deze geven eerder tekorten aan in de groeiplaats dan een bodemchemische analyse);
 • beoordelen van de effecten van bemaling.

 

Ook bij de aanleg van nieuwe groeiplaatsen kan veel fout gaan. De gebruikte substraten voor bomen zijn bijzonder gevoelig in de aanleg. Afwatering van de groeiplaats, grondwater, verdichting en dergelijke zijn alle factoren die bepalen of de waardevolle substraten goed functioneren. De consulenten van Arbor Consultancy hebben de juiste kennis in huis om uw project tot een goed einde te brengen.

Arbor Consultancy kan u onder andere ondersteunen in:

 • on-site adviseren bij het inrichten van de groeiplaatsen;
 • opleiden van personeel;
 • toezicht houden;
 • uitvoeren van verdichtingsmetingen (LWD, penetrograaf).

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of heeft u een vraag, neem dan contact met ons op.