Bomen Effect Analyse

“Het effect van de plannen op uw bomen inzichtelijk”

Arbor Consultancy zet de Bomen Effect Analyse (BEA) in als een instrument om bomen beter in beeld te brengen bij voorgenomen (nieuw)bouw of reconstructie. Met de Bomen Effect Analyse wordt beoordeeld of een duurzame instandhouding van de bomen mogelijk is tijdens en na de uitvoering van de voorgenomen plannen. De Bomen Effect Analyse geeft richtlijnen voor deze beoordeling, waardoor de effecten helder worden en waar nodig voorwaarden gesteld kunnen worden aan de uitvoering.

Werkzaamheden in de nabijheid van bomen hebben meestal negatieve gevolgen voor bomen. Er kan schade ontstaan aan bovengrondse, maar ook ondergrondse boomdelen, bijvoorbeeld tijdens graafwerkzaamheden, verdichting of bemaling.

De rapportage van de Bomen Effect Analyse geeft antwoord op de standaardvraag of de boom of bomen duurzaam te behouden zijn op hun standplaats.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of heeft u een vraag, neem dan contact met ons op.