Boomtechnisch onderzoek

“Inzicht in de gezondheid van uw boom”

Een boom is een levend organisme en daar kan van alles mee aan de hand zijn. Zo kan het zijn dat een boom niet op de juiste plaats staat en daardoor onvoldoende doorwortelbare ruimte heeft, niet de juiste voedingsstoffen kan opnemen of te weinig water kan opnemen. Wanneer een boom aangetast wordt, kan door kans op omvallen zelfs een gevaar ontstaan voor de omgeving. Daarom is het uitvoeren van een gedegen boomonderzoek erg belangrijk. Onze ervaren consulenten kunnen u bij staan met het juiste advies aan de hand van verschillende boomonderzoeken.

Boom effect analyse

Moet (nieuw)bouw of constructie plaats gaan vinden in de omgeving van een boom, dan kan door middel van een Bomen Effect Analyse antwoord gegeven worden, op de vraag of de boom duurzaam behouden kan worden.

Boomtechnisch onderzoek

Door een boomtechnisch onderzoek uit te voeren, krijgen we inzicht in de kwaliteit en veiligheid van bomen. Wij kunnen u inzicht verschaffen in uw boombestand door middel van een boominventarisatie.

Boom Veiligheid Onderzoek

De veiligheidsaspecten van uw bomen kunnen wij inzichtelijk maken door middel van een Boom Veiligheid Controle. Wilt u daarnaast inzicht in de huidige onderhoudstoestand of snoeibehoefte van uw bomen? Onze consulenten kunnen dit voor u beoordelen.

Verplantbaarheidsonderzoek

Het verplanten van bomen is een goede manier om bomen te behouden en deze duurzaam in te passen in een nieuwe of bestaande situatie. Het verplanten van een boom kan echter de nodige stress opleveren, met als mogelijke gevolg dat de boom het niet overleeft. Onze ervaren consulenten kunnen u daarom voorzien in een advies over de over de (on)mogelijkheden en het verhogen van de slagingskansen, van het verplanten van de bomen.

Het juiste boomonderzoek voor uw situatie

Moet uw boom verplant worden, moet om de boom heen werkzaamheden uitgevoerd worden, of heeft u het idee dat een boom ongezond is? Door een van onze boomonderzoeken kunnen we precies vaststellen, wat er met een boom aan de hand is en wat de juiste oplossing is. Neem contact met ons op voor meer informatie.