Groeiplaatsonderzoek

De bodem als basis voor groei

De bodem als basis voor groei

De bodem is voor ieder boomproject de belangrijkste basis. Hierin vindt de boom zijn stabiliteit, voeding, vocht, zuurstof en bodemleven. De bodem is een gecompliceerd ecosysteem. Als één van de basisvoorwaarden ontbreekt, zal de boom (of beplanting) nooit een goede groei vertonen. Bomen in een slechte groeiplaats zijn gevoeliger voor ziekten en aantastingen, zijn duur in het beheer en bereiken nooit het beeld waarvoor ze zijn aangeplant.

 

WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN

Onze consulenten kunnen u onder andere ondersteunen in:

 • bodemopbouw (profiel/structuur);
 • bodemverdichting (poriënvolume en indringingsweerstand);
 • waterhuishouding (beschikbare water en aanvoer);
 • zuurstofhuishouding (zuurstofgehalte en aanvoer);
 • voedingsbalans (beschikbare nutriënten);
 • chemische samenstelling (o.a. kali, stikstof, fosfor en sporenelementen);
 • fysiologische samenstelling (op basis van korrelanalyse);
 • biologische activiteit (biodiversiteit: bacteriën, schimmels/mycorrhiza’s, amoeben en flagellaten, eventueel aangevuld met een nematodenonderzoek);
 • schoongrondanalyses (zware metalen, PAK’s en andere verontreinigingen);
 • plantsap-/bladanalyses (deze geven eerder tekorten aan in de groeiplaats dan een bodemchemische analyse);
 • beoordelen van de effecten van bemaling.

 

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of heeft u een vraag, neem dan contact met ons op.