José van Vilsteren

Boombeheerder

“Bomen als duurzame kapitaalgoederen in de openbare ruimte”

De interesse in bomen is bij Jose ontstaan, doordat haar man werkt in het bomenvak.
Na eerst in andere sectoren te hebben gewerkt, begint José mee te werken in het bedrijf van haar man als assistent boomverzorger. Hier ontstaat de interesse en behoefte naar verdieping van kennis rondom bomen. In 2016 start zij met de opleiding European Tree Technician. Na het afronden van de ETT-opleiding heeft ze in verschillende functies bij een gemeentelijke organisatie gewerkt.

Ze is begonnen als extern adviseur boombeheer en daarna in de functie van wegbeheerder terecht gekomen. Tijdens deze functie heeft zij veel ‘integrale’ kennis opgedaan over de inrichting van de openbare ruimte. Uiteindelijk heeft zij de functie van boombeheerder uitgeoefend, wat naadloos aansloot op de kennis en ervaring die ze inmiddels had opgedaan.

Als boombeheerder bij een gemeente, die net samengevoegd was met andere gemeenten, heeft José zich beziggehouden met het verder professionaliseren van de boomveiligheidscontroles vanuit de zorgplicht en het uitzetten van de daaruit voortvloeiende maatregelen voor veiligheid en onderhoud. Concreet betekende dit het optuigen, begeleiden en directievoeren op de aanbesteding voor: BVC en het boomonderhoud.

Daarnaast heeft ze samen met een interne werkgroep nieuw boombeleid opgetuigd voor de nieuwe gemeente. Hierin heeft José veel kennis opgedaan over de wettelijke zorgplicht, het borgen van het kapbeleid in een bomenverordening en het proces van realisatie van een waardevolle en monumentale bomenlijst. Vanuit deze achtergrond kan José zich prima verplaatsen in de wensen van de klant en is zij bekend met de procedures die binnen de gemeentes gelden.

 

José ziet bomen als duurzame kapitaalgoederen die een grote waarde vertegenwoordigen voor onze leefomgeving. De openbare ruimte herbergt vele functies voor haar gebruikers, en bomen mogen daar vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie, ecologie en leefbaarheid zeker niet in ontbreken!

José is in het bezit van de volgende certificaten en diploma’s:

  • European Tree Technician
  • Gecertificeerd Boomveiligheidscontroleur