Advies- en engineering projecten

Uw project verdient onze aandacht.

Uw project verdient onze aandacht

Als stedenbouwkundig architect houdt u zich bezig met de inrichting van grote projecten zoals nieuwbouwwijken, het opnieuw inrichten van bestaande wijken en meer. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de bebouwing, maar ook naar de infrastructuur, de aanleg van parken en natuurlijk stedelijk groen. En dat kan de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Uitdagingen waarin we u kunnen bijstaan met raad en daad.

Dimensioneringsadvies bomen en groeiplaatsen

Door te dimensioneren kunnen we bepalen, welk formaat boom, wanneer volgroeid, het meest geschikt zou zijn voor de omgeving waar het in komt te staan. Afhankelijk van de boom en de afmeting bepalen we ook wat de afmetingen van de groeiplaats moet worden, zodat de bomen genoeg ruimte hebben om gezond door te kunnen groeien en het gewenste eindbeeld kunnen bereiken. Lees meer

 

Groeiplaatsadvies

Niet alleen de afmetingen van de groeiplaats zijn belangrijk. Ook de samenstelling en opbouw is belangrijk. De samenstelling van de bodem bepaald of een boom de juiste voedingsstoffen en hoeveelheid vocht en zuurstof uit de bodem kan halen. Voor elke boom ligt die behoefte anders. Hierover brengen we een passend groeiadvies uit. Lees meer

 

Vochtbalansberekening

Water is zeer belangrijk voor een boom. Water zorgt ervoor dat een boom transpireert, door water vindt het vervoer van voedingsstoffen plaats door de boom, water is nodig bij de fotosynthese en is het belangrijkste bestanddeel van levende cellen. Kortom water zorgt ervoor dat een boom gezond blijft. Dan moet de hoeveelheid vocht dat een boom krijgt wel juist zijn. Te weinig water is uiteraard niet goed, maar teveel ook niet. Niet elke boom heeft dezelfde hoeveelheid vocht nodig. Door middel van een vochtbalansrekening, kunnen we berekenen hoe het vocht balans van een boom nu is en wat we eraan kunnen doen om de balans te optimaliseren.

 

Windworpberekening

Wanneer er vraagtekens ontstaan bij de stabiliteit en de structurele kwaliteit van een boom en er gevreesd wordt voor een breuk, door middel van harde wind bijvoorbeeld. Biedt een windworpberekening antwoord op de ontstane vraagtekens. Door middel van de windworpberekening kunnen we vaststellen tot welke windkracht de boom bestand is.

 

Boomtechnische engineering

Als stedenbouwkundigarchitect heeft u vaak wel een goed beeld over waar bomen geplaatst zouden moeten worden, om een groen stadsbeeld te realiseren, maar vaak wordt daarbij te weinig rekening gehouden met de (boom)soortspecifieke eigenschappen en de groeiruimte zowel boven als onder de grond. Samen met u en de eventuele andere stakeholders van uw project creëren we praktische oplossingen.

Een uitdaging met het vergroenen van uw project?

Wij komen graag met u in contact over de mogelijkheden