Beoordelen, input en opstellen hior

“Uw leidraad voor de openbare ruimte praktisch en uitvoerbaar”

Steeds meer gemeenten werken met een Handboek Inrichting Openbare Ruimte, het zogenaamde HIOR. Binnen het HIOR zijn onder andere de te gebruiken materialen, dimensies van (groeiplaats)voorzieningen en boomsoorten vastgelegd. Zodoende is goed vastgelegd hoe de inrichting van de openbare ruimte binnen een gemeente wordt uitgevoerd met een eenduidig gebruik van materialen.

Omdat het handboek een belangrijke leidraad is, is het van groot belang dat de inhoud hiervan goed aansluit bij de dagelijkse praktijk. Onze ervaren consulenten kunnen u ondersteunen en adviseren om tot de juiste keuzes te komen.

 

Wat wij voor u KUNNEN betekenen

Arbor Consultancy kan u onder andere ondersteunen in het:

  • beoordelen van een bestaand (concept-)HIOR;
  • leveren van boomtechnische input (soorten, materialen, dimensies, enz.) voor het opstellen van een HIOR;
  • opstellen van de bomenparagrafen binnen een HIOR.

 

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of heeft u een vraag, neem dan contact met ons op.