Beoordeling en input beheer- en beleidsplannen

“Het beheer van uw bomenbestand ligt veelal vastgelegd in uw beheer- en beleidsplannen”

Boombeheerplan

De doelstelling van een boombeheerplan is te komen tot een onderbouwd, gestandaardiseerd, consequent en duurzaam beheer van uw bomen. In het boombeleidsplan wordt een vertaalslag gemaakt van de verschillende beleidsstukken (onder andere uit het boombeleidsplanboombeheerplan) binnen de gemeente om richtlijnen te bieden voor het dagelijks beheer van de bomen.

 

Boombeleidsplan

Binnen de openbare ruimte zijn bomen de belangrijkste structuurdragers. Ze bepalen de beleving en kleden de openbare ruimte aan. Daarnaast moet het beheer van bomen door en voor een lange levensduur goed onderbouwd en gestructureerd zijn. Voor het behouden en verbeteren van de boomstructuur en het stroomlijnen van beheer is bomenbeleid van groot belang. Dit bomenbeleid wordt vastgelegd in een boombeleidsplan. Binnen het bomenbeleidsplan is het beleid vastgelegd ten aanzien van de bescherming, het beheer en de ontwikkeling voor deze bomen. Het bomenbeleidsplan beschrijft hoe u als boomeigenaar met bomen wilt omgaan.

Onze ervaren consulenten staan u bij met raad en daad op het gebied van het inbrengen van specialistische, zowel theoretische als praktische, kennis voor uw beheer- en beleidsplan. Dit doen wij niet alleen, maar altijd samen met u.

Want: together we create the urban forest!

 

Wat wij voor u kunnen betekenen

Arbor Consultancy kan u onder andere ondersteunen in het:

  • het beoordelen van bestaande (concept)beleidsplannen en -beheerplannen;
  • leveren van boomtechnische input voor het opstellen van beleidsplannen en beheerplannen;
  • opstellen van beleidsplannen en beheerplannen.

 

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of heeft u een vraag, neem dan contact met ons op.