MONITORING EN BESCHERMING VAN BOMEN EN BODEMS OP BOUWPLAATSEN EN DIRECTE OMGEVING

“Boombescherming creëert meerwaarde voor uw project”

Voor steeds meer bouw- en ontwikkelprojecten wordt voorafgaand aan de werkzaamheden een Bomen Effect Analyse (BEA) uitgevoerd. De BEA geeft aan welke invloed de werkzaamheden hebben op de bomen en doorwortelde bodem. Daarnaast worden regels opgesteld hoe schade aan de bomen moet worden voorkomen. Vaak houdt het hier op en vindt er tijdens de uitvoeringsfase geen of slechts beperkt toezicht plaats of de regels worden nageleefd.

De consulenten van Arbor Consultancy kunnen voor u de werkzaamheden begeleiden. Dit doen ze niet met een geheven vingertje, maar met de voeten in de klei, gericht op het oplossen van problemen en het opleiden van de mensen op de bouw. Bovendien doen ze het niet alleen, maar samen met u en de andere stakeholders van het project.

Want: together we create the urban forest!

 

Wat wij voor u kunnen betekenen

Arbor Consultancy kan u onder andere ondersteunen in:

  • opleiden van personeel;
  • toezicht houden;
  • uitvoeren van verdichtingsmetingen (LWD, penetrograaf);
  • monitoren van grondwaterstanden en de vochtbalans van de bodem bij bemaling;
  • bodemvochtmonitoring

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of heeft u een vraag, neem dan contact met ons op.