Bescherming van boom en bodem op bouwlocaties

Boombescherming creëert meerwaarde voor uw project

Voor steeds meer bouw- en ontwikkelprojecten wordt voorafgaand aan de werkzaamheden een Bomen Effect Analyse (BEA) uitgevoerd. De BEA geeft aan welke invloed de werkzaamheden hebben op de bomen en doorwortelde bodem. Daarnaast worden regels opgesteld hoe schade aan de bomen moet worden voorkomen. Vaak houdt het hier op en vindt er tijdens de uitvoeringsfase geen of slechts beperkt toezicht plaats of de regels worden nageleefd.

De consulenten van Arbor Consultancy kunnen voor u de werkzaamheden begeleiden. Dit doen ze niet met een geheven vingertje, maar met de voeten in de klei, gericht op het oplossen van problemen en het opleiden van de mensen op de bouw. Bovendien doen ze het niet alleen, maar samen met u en de andere betrokkenen bij het project.

Want: samen creëren we vitale steden.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Arbor Consultancy kan u onder andere ondersteunen in:

  • opleiden van personeel;
  • toezicht houden (lees meer);
  • uitvoeren van verdichtingsmetingen (LWD, penetrograaf);
  • monitoren van grondwaterstanden en de vochtbalans van de bodem bij bemaling (lees meer);
  • bodemvochtmonitoring (lees meer).

Een uitdaging rondom het beschermen van bomen en bodems?

Wij komen graag met u in contact over de mogelijkheden