Bezonningsstudies

“Tijdig onderzoek voorkomt teleurstellingen”

Arbor Consultancy is in het bezit van de zonnepadvinder om snel het aantal uren zonlicht in kaart te brengen op nagenoeg elke locatie.

De zonnepadvinder bestaat uit een semitransparante spiegelkoepel waarin alle objecten, rondom in de omgeving, tot aan de horizon weerspiegeld worden. Door de spiegelkoepel heen is de zonnepadkaart zichtbaar.

Het gecombineerde beeld van de reflectie in de spiegelkoepel met daaronder de kaart maakt zichtbaar welk object, in welke maand van het jaar, en gedurende welke uren, schaduw op die plek werpt. De bepaling kan alle dagen van het jaar gedaan worden, zolang het licht is.

 

WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN

Onze consulenten kunnen u onder andere ondersteunen in het:

  • inzichtelijk maken van de schaduwwerking van bomen en gebouwen;
  • inzichtelijk maken van de schaduwwerking op daken;
  • concreet maken van bezonning/zonuren in geval van een geschil;
  • inzichtelijk maken van het rendement (of rendementsverlies) van zonnepanelen door schaduw.

De zonnepadvinder geeft direct, op locatie, inzicht in mogelijke schaduwwerking. Het beeld is voor iedereen direct goed te begrijpen: (on)mogelijkheden en mogelijke oplossingen kunnen ter plaatse direct inzichtelijk gemaakt worden.

 

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of heeft u een vraag, neem dan contact met ons op.