De terrascanner

Bodemanalyses in een handomdraai

De terrascanner

Arbor Consultancy levert een slimme dienst voor het snel en on-site analyseren van de bodem. Het systeem bestaat uit een scanner (de Terrascanner), een cloud-omgeving en een gebruiksvriendelijke app. Dit stelt ons in staat om bodemanalyses zeer snel uit te voeren en de effecten van bemesting en/of optimalisatie te monitoren.

Een bodemanalyse levert u belangrijke informatie over uw bodems en groeiplaatsen. Deze informatie geeft input voor sortimentsplannen, bodemverbetering, bodemoptimalisatie en bemestingsadvies.

Hoe het werkt

Om de voedingstoestand van de bodem te voorspellen, vergelijkt de Terrascanner de resultaten met de bodemdatabase. Zo wordt het mogelijk om snelle en betaalbare analyses uit te voeren. De achterliggende bodemdatabase is nu operationeel in 22 landen.

De Terrascanner mag er aan de buitenkant eenvoudig uitzien, de technologie aan de binnenzijde is zeer geavanceerd en grensverleggend. De Terrascanner heeft een lichtbron en een NIR (near-infrared) spectrometer op een chip. Het meest vooruitstrevende is echter de combinatie van de scanner en de database in de cloud. De scans van de scanner worden vergeleken met de data in de cloud en het resultaat wordt binnen enkele minuten verzonden naar de smartphone of tablet.

 

Meten

In het veld wordt een mengmonster samengesteld. Dit mengmonster wordt geprepareerd en gescand met de Terrascanner. Na in totaal vijf scans stuurt de scanner de meting door naar de cloud-omgeving, waarna binnen 5 minuten (of vaak zelfs al binnen 2 á 3 minuten) de analyseresultaten beschikbaar zijn.

De scanner meet de volgende waarden:

 • zuurgraad (pH-KCL);
 • organische stof (%);
 • stikstof (totaal) g/kg;
 • fosfor (totaal) mg/kg;
 • kalium (totaal) mmol/kg;
 • calcium (uitwisselbaar) mmol/kg;
 • magnesium (uitwisselbaar) mmol/kg;
 • ijzer (totaal) g/kg;
 • aluminium (totaal) g/kg;
 • kleigehalte (%);
 • CEC (Cation Exchange Capacity) in mmol+/kg.

Bemesting- en optimalisatieadvies

Een analyse van uw bodem verbetert uw bodem nog niet en lost ook uw bodem- of groeiproblemen niet op. De consulenten van Arbor Consultancy hebben jarenlange ervaring op het gebied van bodemoptimalisatie, bodemverbetering en bemesting.

Wij bieden bemestings- en optimalisatieadviezen aan op basis van door ons (of door u zelf) verzamelde analyses aan. In deze adviezen krijgt u een meststoffen- en bemestingsadvies, afgestemd op uw situatie en bodem. Heeft u een voorkeur voor een leverancier? Wij zullen dan op basis van het leveringsgamma van uw voorkeursleverancier de juiste meststoffen adviseren.

Snel en onsite inzicht in de bodemgesteldheid?

We komen graag met u in contact om te spreken over de mogelijkheden.