Bemonstering en analyse

“Inzicht in de potentie van de bodem”

De bodem is voor ieder boomproject de belangrijkste basis. Hierin vindt de boom zijn stabiliteit, voeding, vocht, zuurstof en bodemleven. De bodem is een gecompliceerd ecosysteem. Als één van de basisvoorwaarden ontbreekt, zal de boom (of beplanting) nooit een goede groei vertonen. Bomen in een slechte groeiplaats zijn gevoeliger voor ziekten en aantastingen, zijn kostbaar in het beheer en bereiken nooit het beeld waarvoor ze zijn aangeplant.

 

De Terrascanner

Arbor Consultancy past voor een snelle acurate analyse van uw bodems de Terrascanner toe. Dit stelt ons in staat om bodemanalyses onsite uit te voeren en de effecten van bemesting en/of optimalisatie te monitoren. De resultaten zijn binnen enkele minuten bekend. Meer weten over de Terrascanner? Lees meer

 

Wat wij voor u kunnen betekenen

Onze consulenten kunnen u onder andere ondersteunen in:

  • chemische samenstelling (o.a. kali, stikstof, fosfor en sporenelementen);
  • fysiologische samenstelling (op basis van korrelanalyse);
  • biologische activiteit (biodiversiteit: bacteriën, schimmels/mycorrhiza’s, amoeben en flagellaten, eventueel aangevuld met een nematodenonderzoek);
  • bodemlevenanalyses (Soil Food Web);
  • schoongrondanalyses (zware metalen, PAK’s en andere verontreinigingen);
  • plantsap-/bladanalyses (deze geven eerder tekorten aan in de groeiplaats dan een bodemchemische analyse);
  • CEC, Cation-Exchange Capacity (mogelijkheid van de bodem om positief geladen ionen (voedingsstoffen) uit te wisselen);
  • bodemvocht;
  • pathogenenonderzoek (ziekteverwekkende schimmels en bacteriën).

Meer inzicht in de bodem of groeiplaats?

We komen graag met u in contact om te spreken over de mogelijkheden.