Bodem-beschermingsplan

De BEA voor de bodem

De bodem is een fragiel ecosysteem dat vaak onvoldoende wordt meegenomen in renovatie-, inbreidings- en nieuwbouwplannen. Op dergelijke locaties is veelal sprake van een goede en gezonde bodem die vaak slechts lichte aansturing nodig heeft om verder goed te functioneren. Letterlijk duizenden tonnen gezonde bodem worden ontgraven en als ‘afval’ afgevoerd. Bij de afronding van het project wordt nieuwe grond aangevoerd.

Tijdens de werkzaamheden wordt niet op de bestaande bodem gelet, met als gevolg dat het fragiele ecosysteem verstoord wordt en de bodem niet geschikt meer is voor plantengroei. Hoewel de bomen en de overige beplantingen pas in de laatste fase van zo’n project worden gerealiseerd, zijn deze noodzakelijk voor de uitstraling en de beleving van het uiteindelijke resultaat.

Kort samengevat is een bodembeschermingsplan een BEA (Bomen Effect Analyse) voor de bodem. Het plan wordt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever opgesteld, zodat het eindproduct aansluit bij de eisen en mogelijkheden van het project. Wij streven samen met u naar een gesloten grondbalans.

Een uitdaging rondom bodembescherming?

We komen graag met u in contact om te spreken over de mogelijkheden.