Bodemvocht-

monitoring

Vinger aan de pols voor vocht

In deze tijden van extreme weersomstandigheden, zoals hitte en lange perioden van droogte, hebben recent aangeplante bomen het moeilijk. Ook bomen rondom bouwprojecten met bronbemaling ervaren snel vochttekorten. Gericht watergeven, op het juiste moment is voor de boom van levensbelang. Gedoseerd watergeven, alleen wanneer het nodig is, bespaart kostbaar zoet water en is bovendien duurzamer!

Monitoren op afstand

Arbor Consultancy levert een slimme dienst voor het op afstand monitoren van bodemvocht bij bomen. Het systeem bestaat uit draadloze sensoren, een slimme cloud-omgeving en gebruiksvriendelijke apps voor alle betrokkenen in de keten.

De app biedt een eenvoudig dashboard waarmee opdrachtgevers kunnen meekijken met de status van een project. Uiteraard werkt alles zowel op de computer als op de telefoon. Er hoeft hiervoor niets geïnstalleerd te worden.

Door het realtime monitoren weet u altijd hoe de vochtigheid van de bodem is en of de bomen voldoende water hebben, of ze op korte termijn water moeten hebben, of dat ze acuut water nodig hebben. Zodoende kan gericht water worden gegeven, waardoor uitval door droogtestress wordt voorkomen. Door niet onnodig water te geven kunnen kosten worden bespaard en worden uw risico’s tot een minimum beperkt.

De applicatie genereert op basis van bodemvocht taken (bijvoorbeeld dat er water moet worden gegeven). Deze taken kunnen via e-mail worden verzonden aan een uitvoerende. Na het watergeven kan de taak in de applicatie ‘afgehandeld’ worden. In het logboek kunnen de taken en afgehandelde taken bekeken worden.

Plaatsing

Arbor Consultancy levert en plaatst de sensoren voor u en blijft deze controleren op de juiste werking. De sensoren worden geplaatst in straatpotten. Indien sensoren in de kluit van een boom worden geplaatst, worden deze afgedekt met een drainkap; dit om graafschade aan de kluiten te voorkomen.

De werkzaamheden voor het plaatsen, installeren en ijken van de sensoren omvatten het:

  • plaatsen van de sensoren;
  • leveren en plaatsen van de straatpotten;
  • koppelen van de sensoren aan de applicatie en aan het LoRa-netwerk;
  • finetunen van de sensoren in jaar 1 (controle of bodemvocht overeenkomt met waarde sensoren);
  • verwijderen en afvoeren van de sensoren en straatpotten na afloop van de monitoringsperiode.

 

Volledige ontzorging

Indien gewenst kan Arbor Consultancy u ook de watergiften voor uw bomen uit handen nemen. Wij monitoren voor u en voorzien de bomen van voldoende water op het juiste moment.

Een uitdaging rondom het monitoren van bodemvocht?

Wij komen graag met u in contact om te spreken over de mogelijkheden.