Bomenbeleid en -beheer

Onze consulent Boom en Beleid begeleidt dit proces voor u.

 

Met de unieke combinatie van theoretische kennis, ervaring als boombeheerder en praktijkervaring, ondersteunen wij u graag  in het vormgeven van uw boombeleid en, indien gewenst, het daaraan gekoppelde beheerplan.

 

Herkenbaar?

 • “Waarom is die mooie, oude boom gekapt?”
 • “Wij maken ons zorgen over klimaatverandering. Zouden er meer bomen geplant kunnen worden?”
  • Welke maatschappelijke vragen spelen er?

 

Mogelijke vraagstukken kunnen zijn:

 • Zorgplicht en boomveiligheid;
 • Kapbeleid en herplant;
 • Omgang met waardevolle en monumentale bomen en boomstructuren;
 • Integrale benadering voor een duurzaam en toekomstbestendig bomenbestand.
  • Waar loopt u tegenaan in uw boombeheer? Zijn uw bomen goed in beeld?

 

Afgesproken spelregels met draagvlak!

 • Als duidelijke basis voor uw beheer.
  • Bomen beter beschermd!

 

Onze consulent Boom en Beleid denkt graag met u mee. Op basis van haar ervaring binnen een gemeentelijke organisatie biedt zij u ondersteuning in uw vraagstukken op het gebied van spelregels rondom bomen, waarvoor ook draagvlak is.

Onze consulent Boom en Beleid begeleidt dit proces voor u.

Samen met u wordt het probleem omschreven en wordt het doel geformuleerd voor de door u gewenste situatie. Samen bekijken we wie we hierbij betrekken. Op basis van de verschillende input brengen wij het probleemveld en de uitgangspunten verder voor u in kaart. Wij bieden u mogelijke oplossingen voorzien van eventuele opties en neveneffecten. In samenspraak met u wordt een voorstel opgesteld, wat wij uiteindelijk definitief maken op basis van reacties van betrokkenen.

Desgewenst kunnen wij ook ondersteunen met het uitwerken van een plan voor uitvoering binnen uw beheer. In dit boombeheerplan werken wij uw beleidslijnen uit tot beheermaatregelen die noodzakelijk zijn voor uitvoer van de vastgestelde koers.

Een uitdaging rondom bomenbeleid en -beheer?

Wij komen graag met u in contact om te spreken over de mogelijkheden.