Boom veiligheid controle (VTA/BVC)

Krijg inzicht in de veiligheidsrisico’s en beheer behoeften van uw bomen.

Het belang van een boomveiligheidscontrole

Het uit laten voeren van een boomveiligheidscontrole is van groot belang vanwege meerdere factoren. Allereerst draagt een boomveiligheidscontrole bij aan het inzicht in de staat van uw bomenbestand. Als boombeheerder of boomeigenaar wilt u natuurlijk zoveel mogelijk inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van uw bomen.

 

Inzicht in uw bomenbestand stelt u namelijk in staat om de juiste onderhoudsbegrotingen te maken, onderhoud te plannen en berekeningen voor eco-systeemdiensten te maken.

 

Bovendien geeft een boomveiligheidscontrole de nodige input boombeleidsplannen en boombeheerplannen. Heel belangrijk is het om in het kader van de ‘’wettelijke’’ zorgplicht uw bomen periodiek te (laten) inspecteren. Deze zorgplicht is wettelijk bepaalt en zorgt ervoor dat de drempel voor aanvaardbaar risico niet wordt overschreden. De consulenten van Arbor Consultancy zijn in het bezit van de relevante certificaten en praktijkervaring.

Wat is een boomveiligheidscontrole of VTA-controle?

In de bomenwereld worden de termen VTA-controle en boomveiligheidscontrole (ook wel BVC-controle genoemd) vaak door elkaar gebruikt. VTA staat voor Visual Tree Assessment, oftewel: visuele boomcontrole, en is een methodiek om de lichaamstaal van een boom te lezen en te interpreteren.

 

Een goede boomveiligheidscontrole gaat verder dan dat. Naast de veiligheidsaspecten wordt ook de administratieve data (zoals de locatie, de soort, de beheerder, enzovoort) gecontroleerd en indien nodig aangevuld. Zo wordt het bomenbestand in een omgeving of project grondig en volledig in kaart gebracht.

Zo ziet een BVC-controle eruit

De boomveiligheidscontrole, ook wel afgekort tot BVC, bestaat uit een opname van de boomgegevens (zoals de boomsoort, de boomhoogteklasse en diameterklasse), aangevuld met de veiligheidscontrole. Hierbij wordt gelet op gebreken en signalen welke een veiligheidsrisico kunnen vormen voor de omgeving van de boom. Hierbij valt te denken aan dood hout, plakoksels, overbelasting, aantasting door schimmel, holten en signalen van instabiliteit.

 

Indien van toepassing, wordt een maatregel geadviseerd om een eventueel gebrek nader of frequenter te onderzoeken, of om deze weg te nemen. Een voorbeeld hiervan is het al dan niet uitvoeren van snoeiwerkzaamheden of nader onderzoek naar de breukvastheid of stabiliteit van een boom.

Boomveiligheidscontrole door Arbor Consultancy

Bij Arbor Consultancy bent u aan het juiste adres voor het uitvoeren van een grondige boomveiligheidscontrole. Indien u nog geen boombeheersysteem of inspectiemodule heeft, zullen wij de inspectie uitvoeren in ons GIS-systeem. Hierin kunnen wij de bomen nauwkeurig in kaart brengen, waarna een bomenpaspoort wordt ingevuld met de gezamenlijk bepaalde opname-kenmerken. De resultaten kunnen in nagenoeg elk gewenst bestandsformaat worden opgeleverd.

 

Indien u al een boombeheersysteem of inspectiemodule heeft, zullen wij de gegevens in uw systeem muteren. Door onze jarenlange ervaring zijn wij bekend met de meeste beheerpakketten. Twijfelt u over de werkbaarheid van uw systeem of module? Neem gerust contact met ons op.

Rapportage en advies over de beheer behoefte van uw bomen

Naast de reguliere boomveiligheidscontrole, kunt u bij Arbor Consultancy ook terecht voor een BVC waarin een advies over de beheer behoefte van uw bomen wordt meegenomen. Een boomveiligheidscontrole met beheer behoefte, ook wel afgekort tot BVC+, begint met de ‘standaard’ boomveiligheidscontrole.

 

Hierbij wordt ook de opkroonhoogte, het snoeitype (begeleidingssnoei, onderhoudssnoei of een ander specifiek type) en het boombeeld (de snoeibehoefte) opgenomen. Het rapport van de resultaten kan worden gebruikt als input voor onder andere een snoeibestek en boombeheerplan.

Arbor Consultancy: dé specialist in boomveiligheidscontroles

Het is natuurlijk belangrijk dat u tijdens een boomveiligheidscontrole de informatie verzamelt die u nodig heeft voor uw beheer. Het is daarom van belang om helder te hebben welke opname kenmerken daadwerkelijk meerwaarde bieden voor uw database. Heeft u behoefte aan goed advies? Neem contact met ons op. Wij luisteren graag naar uw wensen en stemmen de mogelijkheden met u af.

Een uitdaging rondom inventarisatie en controle?

We komen graag met u in contact om te spreken over de mogelijkheden.