Boom veiligheid controle (VTA/BVC)

Inzicht in veiligheidsrisico’s en beheerbehoefte.

Inzicht in veiligheidsrisico’s en beheer

In de bomenwereld worden de termen VTA-controle en Boom Veiligheid Controle vaak door elkaar gebruikt. VTA staat voor Visual Tree Assessment ofwel visuele boomcontrole en is een methodiek om de lichaamstaal van een boom te lezen en te interpreteren. Een goede BVC ofwel Boom Veiligheid Controle gaat verder. Naast de veiligheidsaspecten worden eveneens de administratieve data (locatie, soort, beheerder enz.) gecontroleerd en indien nodig aangevuld. Ook de snoeibehoefte van de boom wordt opgenomen, zodat u inzicht krijgt in het benodigde beheer en hiervoor een planning kunt opstellen en budget voor kunt reserveren.

Belangrijk is dat u tijdens de controle de informatie verzamelt die u nodig heeft voor uw beheer. Het is daarom van belang goed helder te hebben welke opnamekenmerken daadwerkelijk meerwaarde bieden voor uw database. Graag stemmen wij met u de mogelijkheden en uw wensen af.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Arbor Consultancy kan u onder andere ondersteunen in:

  • advies in het beheerpakket;
  • advies voor de inrichting van uw beheerpakket;
  • advies voor de inrichting van uw bomenpaspoort;
  • begeleiding en toezicht bij boominspecties;
  • uitvoeren van Boom Veiligheid Controles en Visuele Boom Controles;
  • uitvoeren van inspecties en controles van (particuliere) monumentale bomen.

Een uitdaging rondom inventarisatie en controle?

We komen graag met u in contact om te spreken over de mogelijkheden.