Boomtaxatie en waardebepaling

Uw bomen zijn het waard!

Uw bomen zijn het waard!

Als boomeigenaar heeft u publieke middelen geïnvesteerd in uw bomen. Deze bomen vertegenwoordigen dan ook waarde. In geval van schade aan bomen vermindert de waarde van uw bomen als gevolg van functieverlies; soms zelfs kan een boom als totaal verloren worden beschouwd.

Of het nu illegale kap of snoei, wortelschade of een aanrijding betreft, Arbor Consultancy heeft de juiste mensen om voor u een juridisch onderbouwde taxatie op te stellen, zodat u de schade kunt verhalen op de veroorzaker daarvan.

De taxateurs van Arbor Consultancy zijn geregistreerd taxateur van bomen, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Taxateurs van Bomen en houtige gewassen. Tevens zijn ze geregistreerd Register Taxateur-VRT. Wat dit voor u betekent? Onze taxateurs moeten aantoonbaar bezig zijn met hun vak, worden twee-jaarlijks getoetst op kwaliteit en voldoen aan de strenge continue educatie-eisen van deze verenigingen om lid te mogen blijven.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Onze consulenten kunnen u onder andere bijstaan in:

  • taxeren van boomschade;
  • waardebepalingen van bomen;
  • taxeren van schade aan plantsoenen en extensief beheerde houtopstanden;
  • waardebepalingen van plantsoenen en extensief beheerde houtopstanden;
  • uitvoeren van een second opinion;
  • input leveren voor besteksomschrijvingen voor afhandeling schade (bouwen nabij bomen, maaibesteken enz.).

Schade aan uw bomen of openbaar groen?

Wij komen graag met u in contact om te spreken over de mogelijkheden.