Boomtechnisch onderzoek

 

“Inzicht in de veiligheid en kwaliteit van uw bomen”

Arbor Consultancy heeft de kennis in huis om uw bomen volgens de meest recente inzichten te schouwen of te onderzoeken.

Wij kunnen u inzicht verschaffen in uw boombestand door middel van een boominventarisatie. De veiligheidsaspecten van uw bomen kunnen wij voor u in kaart brengen conform een Boom Veiligheid Controle. Wilt u daarnaast inzicht in de huidige onderhoudstoestand of snoeibehoefte van uw bomen? Onze consulenten kunnen dit voor u beoordelen.

 

U KUNT BIJ ONS ONDER ANDERE TERECHT VOOR:

 • Boom Veiligheid Controle (BVC/VTA);
 • Boominventarisaties;
 • Nader boomtechnisch onderzoek;
 • 0-opname.

Innovatief: het verzamelen van boominformatie door middel van een drone.

Daarnaast kunnen wij u een unieke en innovatieve dienst aanbieden:  het verzamelen van boominformatie door middel van een drone. Hierbij kunt u denken aan:

 • positie X-Y;
 • kroonhoogte;
 • kroondiameter;
 • takvrije doorrijdhoogte;
 • stamvoethoogte;
 • lichtval van lantaarnpalen;
 • schaduwwerking (i.v.m. zonnepanelen);
 • bekijken van holtes en aantastingen met de warmtecamera.

 

Nader onderzoek

Als uit een boominventarisatie of melding blijkt dat een boom niet zonder meer veilig gehandhaafd kan worden, biedt een nader onderzoek meer duidelijkheid. Hierbij kunnen technische hulpmiddelen worden ingezet om de staat van de boom te beoordelen en de risico’s in kaart te brengen. Vanzelfsprekend krijgt elke boom een passend en praktisch advies.

 

Arbor consultancy heeft onder andere de volgende apparatuur in huis:

 • Picus-tomograaf (breukvastheidsanalyse met behulp van geluidsgolven);
 • EIT – Electronic Impendance Tomogram (breukvastheidsanalyse met behulp van zwakstroom);
 • resistograaf (breukvastheidsanalyse met behulp van indringingsweerstand);
 • trekproef/windworpsimulator (stabiliteitsmeting van de wortelkluit).

Een uitdaging rondom de veiligheid en vitaliteit van uw bomen?

We komen graag met u in contact om te spreken over de mogelijkheden.