Boomtechnisch Toezicht/Directievoering

“EEN GOED RESULTAAT DOOR BEGELEIDING EN TOEZICHT”

Bij het werken in de nabijheid van bomen is de kans op schade aan de bomen groot. Niet alleen aan de bovengrondse delen van de boom, maar ook zeker aan de ondergrondse delen of de groeiplaats. Ook bij nieuwe werken, bijvoorbeeld bij het verwerken van groeimedia, komen eventuele gebreken pas aan het licht wanneer de bomen niet goed (meer) groeien.

VERRASSINGEN OP DE LANGE TERMIJN VOORKOMEN

Arbor Consultancy zorgt er samen met u en andere stakeholders voor dat het gewenste resultaat wordt behaald. Dit doen wij door middel van toezicht, directievoering en opleiding.

WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN

Onze consulenten kunnen u onder andere bijstaan in:

Besteksbegeleiding

Voor het werken rondom bomen, kunnen strenge bestek eisen gelden. We helpen u daaraan te voldoen.

Bodembeschermingsplan

De bodem is een fragiel ecosysteem. Tijdens renovatie-, inbreidings- en nieuwbouwplannen wordt dit aspect vaak over het hoofd gezien. Tijdens de werkzaamheden wordt het ecosysteem verstoord en is de bodem niet meer geschikt voor plantengroei, terwijl dit belangrijk is voor de uitstraling en de beleving van het eindresultaat. Daarom zetten wij in nauwe samenwerking met de opdrachtgever een bodembeschermingsplan op, zodat het eindproduct aansluit bij de eisen en mogelijkheden van het project. Daarbij helpen we ook met kostenbesparing, door te streven naar een gesloten grondbalans, waarbij bestaande bodems worden beschermd en waar nodig worden opgewaardeerd, in plaats van de oude grond af te voeren en nieuwe grond aan te voeren.

Keuren plantmateriaal

Om het aanplanten van bomen of de groei van bomen succesvol te laten verlopen, is het van belang dat het plantmateriaal van te voren al in goede staat bevindt. We keuren het plantmateriaal daarom op zaken als het type plantmateriaal, de maat en leeftijd, lengte/ wortelhalsdiamater, de teeltwijze, ziekte en aantastingen en meer om te bepalen of het platmateriaal geschikt is om een optimaal resultaat te behalen.

Keuren van groeiplaatsen

Niet alleen de staat van het plantmateriaal is belangrijk. De plaats waar de boom moet gaan groeien is van belang. Elke boom heeft namelijk andere behoeftes om goed en gezond te kunnen groeien. De samenstelling van de bodem, de voedingsstoffen, de ruimte om wortels uit te schieten zijn allen van belang voor een boom om gezond te blijven.

MEER INFORMATIE

Bomen zorgen voor een mooi stadsbeeld en zorgen voor een gezondere leefomgeving. Het is daarom essentieel dat bomen beschermd blijven, tijdens werkzaamheden. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.