Flora- en faunascan

Tijdig onderzoek voorkomt verrassingen en overtreding Wet Natuurbescherming

“De boom is een biotoop op zichzelf”

Voor de voortgang van uw project is het van groot belang om vroeg in het proces te kijken naar het vóórkomen van aanwezige flora en fauna op en rond uw projectlocatie. Niet alleen omdat flora en fauna juridische bescherming genieten volgens de wet Natuurbescherming, maar ook omdat meer en meer mensen waarde hechten aan een zorgvuldige omgang ermee.

Een Quickscan Flora & Fauna, ook wel natuurtoets genoemd, brengt  de potentiële impact van de planvorming in kaart op de aanwezige soorten. Hierdoor kan in de verdere planvorming rekening worden gehouden met deze soorten en voorkomt u overtredingen van de Wet Natuurbescherming.

Onze ervaren consulenten staan u bij met raad en daad met het inbrengen van specialistische, zowel theoretische als praktische, kennis op het gebied van flora en fauna.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Arbor Consultancy kan u onder andere ondersteunen in:

  • een Quickscan Flora en Fauna;
  • adviseren in mitigerende maatregelen;
  • controle op de aanwezigheid van flora en fauna voorafgaand aan de start van werkzaamheden;
  • endoscooponderzoek (lees meer);
  • soortspecifiek onderzoek.

Een uidaging rondom Flora&Fauna?

We komen graag met u in contact om te spreken over de mogelijkheden.