Flora- en faunascan

“De boom is een biotoop op zichzelf”

Voor de voortgang van uw project is het van groot belang om vroeg in het proces te kijken naar het vóórkomen van aanwezige flora en fauna op en rond uw projectlocatie. Niet alleen omdat flora en fauna juridische bescherming genieten, maar ook omdat meer en meer mensen waarde hechten aan een zorgvuldige omgang ermee.

Onze ervaren consulenten staan u bij met raad en daad met het inbrengen van specialistische, zowel theoretische als praktische, kennis op het gebied van flora en fauna.

 

Wat wij voor u kunnen betekenen

Arbor Consultancy kan u onder andere ondersteunen in:

  • een Quickscan Flora en Fauna;
  • adviseren in mitigerende maatregelen;
  • controle op de aanwezigheid van flora en fauna voorafgaand aan de start van werkzaamheden;
  • soortspecifiek onderzoek.

 

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of heeft u een vraag, neem dan contact met ons op.