Bodem- en

groeiplaats-

onderzoek

Alleen wanneer de bodembalans optimaal is kan een boom goed floreren.

Bomen geven kleur en sfeer, zowel midden in een stad als in een park. Ze zorgen voor verkoeling, zuurstof en sieren de omgeving. De bodem is voor ieder boomproject ontzettend belangrijk. Hierin vindt de boom zijn stabiliteit, voeding, vocht, zuurstof en bodemleven. Alleen wanneer de bodembalans optimaal is kan een boom goed floreren. Een succesvol boomproject begint daarom bij de bodem.  Om te zorgen voor de juiste bodembalans ondernemen we enkele stappen.

Bodemonderzoek

Een boom zal nooit goed kunnen groeien, wanneer een van de basisvoorwaardes om dit te kunnen doen, ontbreekt in de bodem. Wanneer de bodem niet de juiste samenstelling heeft, wordt de boom gevoelig voor ziektes. Ter plaatsen voeren we een bodemonderzoek uit. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de verdichting van de bodem, de vochtigheid van de bodem, de aanwezigheid van zuurstof en de profielopbouw. Tevens nemen we een monster voor een goede bodemanalyse

Bodemanalyse

Tijdens de bodemanalyse onderzoeken we de eigenschappen van de grond zelf. We doen onderzoek naar:

 • De chemische samenstelling van de grond (o.a. kali, stikstof, fosfor en sporenelementen);
 • De fysiologische samenstelling (op basis van korrelanalyse);
 • Biologische activiteit (biodiversiteit: bacteriën, schimmels/mycorrhiza’s, amoeben en flagellaten, eventueel aangevuld met een nematodenonderzoek);
 • Een bodemlevenanalyses (Soil Food Web);
 • Een schoongrondanalyses (zware metalen, PAK’s en andere verontreinigingen);
 • Een plantsap-/bladanalyses (deze geven eerder tekorten aan in de groeiplaats dan een bodemchemische analyse);
 • CEC, Cation-Exchange Capacity (mogelijkheid van de bodem om positief geladen ionen (voedingsstoffen) uit te wisselen);
 • Onderzoek naar bodemvocht;
 • Een pathogenenonderzoek (ziekteverwekkende schimmels en bacteriën).

 

Groeiplaatsadvies

Op basis van het bodemonderzoek en de bodemanalyse brengen we een concreet groeiplaatsadvies uit. In dit advies staat hoe de bodem omgezet kan worden, tot een voedingsrijke bodem, waarin de bomen goed tot hun recht komen.

Aanleg van groeiplaatsen

Ook bij de aanleg van nieuwe groeiplaatsen kunnen we ondersteuning bieden. Het aanleggen van groeiplaatsen is namelijk een foutgevoelig proces. De gebruikte substraten voor bomen zijn bijzonder gevoelig in de aanleg. Afwatering van de groeiplaats, grondwater, verdichting en dergelijke zijn alle factoren die bepalen of de waardevolle substraten goed functioneren. De consulenten van Arbor Consultancy hebben de juiste kennis in huis om uw project tot een goed einde te brengen.

Arbor Consultancy kan u onder andere ondersteunen in:

 • on-site adviseren bij het inrichten van de groeiplaatsen;
 • opleiden van personeel;
 • toezicht houden;
 • uitvoeren van verdichtingsmetingen (LWD, penetrograaf).

 

Zelf een bodemonderzoek laten uitvoeren?

Staan er in uw gemeente bomen, die ziekte verschijnselen vertonen, of wilt u weten of de bodem in orde is voor u bomen laat planten? We helpen u graag met de uitvoer van een degelijk bodemonderzoek en voorzien u van een passend advies.

Een uitdaging rondom groeiplaatsen van bomen?

We komen graag met u in contact om te spreken over de mogelijkheden.