Grondwatermonitoring

Inzicht in grondwaterschommelingen

Grondwatermonitoring

Tijdens werkzaamheden rondom bomen komt het geregeld voor dat grondwaterverlaging door middel van bronbemaling noodzakelijk is.

 

Waarom monitoren?

Als gevolg van het bemalen, zal het vochtaanbod voor de bomen sterk verminderen door het gedaalde grondwaterniveau. In de zomermaanden is vaak sprake van een neerslagtekort, waardoor de bomen te maken krijgen met droogtestress.

Bij het plaatsen van diepe muren of damwanden kan het grondwater in de omgeving stijgen. Een stijgende grondwaterstand is schadelijker voor de bomen dan een grondwaterverlaging.

 

De zichtbare gevolgen van droogtestress of vernatting openbaren zich vaak pas na enkele jaren. Waar in eerste instantie de bomen bladeren laten vallen of verdrogen, zullen tevens wortels afsterven. Deze vormen vervolgens een invalspoort voor houtparasitaire schimmels, die de boom kunnen aantasten. De vruchtlichamen van deze schimmels verschijnen doorgaans pas na vele jaren, terwijl de aantasting reeds lange tijd voortschrijdt.

 

Monitoren op afstand

Arbor Consultancy levert een slimme dienst voor het op afstand monitoren van het grondwaterniveau. Het systeem bestaat uit draadloze sensoren, een slimme cloud-omgeving en een gebruiksvriendelijke app voor alle betrokkenen in de keten.

 

De app biedt een duidelijk dashboard waarmee opdrachtgevers kunnen meekijken met de status van een project. Ook kunnen alerts worden verzonden indien de grondwaterstanden een vooraf ingestelde waarde bereiken.

 

Door het realtime monitoren weet u altijd wat de grondwaterstanden zijn en hoe deze zich verhouden tot de ‘normale’ grondwaterstand. Hierdoor worden uw risico’s tot een minimum beperkt en kunnen tijdig de juiste maatregelen worden getroffen.

 

Plaatsing

De sensoren worden geplaatst op een peilbuis en worden afgewerkt met een HDPE-beschermkoker met slot. Arbor Consultancy neemt u al het werk uit handen, van het plaatsen, het inrichten van de software tot het verwijderen van de sensoren en peilbuizen na afloop van het project!

 

Combinatie met bodemvochtmonitoring

Het monitoren van grondwater kan goed gecombineerd worden met bodemvochtmonitoring. Zo heeft u een volledig overzicht van de waterhuishouding van uw bodems. Meer over grondwatermonitoring kunt u hier lezen.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over het monitoren van bodemvocht, wilt u meer informatie of advies op maat, neem dan contact met ons op.