Verplantbaarheids-onderzoek

Een boom verplanten, of toch niet?

Bomen in projecten: laten staan of verplanten?

De Stedelijke omgeving is onderhevig aan veranderingen en reconstructies. Hierdoor komt het regelmatig voor dat deze veranderingen botsen met bomen. Als gevolg hiervan wordt vaak eerst beoordeeld of bomen ingepast kunnen worden. Hier wordt de bomeneffectanalyse voor gebruikt.

 

Echter is het niet altijd mogelijk om bomen in te passen. Bomen verplanten is dan een mogelijke oplossing. Hierbij wordt de boom en ook zijn ecosysteemdiensten behouden. Maar wat komt er allemaal kijken bij het verplanten van bomen?

Kan een boom verplant worden?

Om te beoordelen of het mogelijk is om de boom te verplanten wordt een verplantbaarheidsonderzoek uitvoeren. Dit houdt in dat de boomspecialisten van Arbor Consultancy gaan kijken naar verschillende aspecten die van belang zijn bij het verplanten van een boom. Binnen dit verplantbaarheidsonderzoek komen verschillende onderdelen aan bod:

 

De boom zelf onderzoeken

Hier wordt er onder andere gekeken naar de boomsoort, de conditie van de boom en de toekomstverwachting van de boom. Op basis van deze data wordt bepaalt of een boom potentieel (op basis van de bovengrondse kenmerken) verplantbaar is, of niet.

 

De bodem en beworteling onderzoeken

Wanneer de boom, dankzij het onderzoek van deze onderdelen, wordt gezien als een verplantbare boom, volgt er een onderzoek naar de bodem en beworteling. Binnen dit onderzoek wordt er door middel van proefsleuven en grondboringen gekeken naar de bodemopbouw, de diepte,intensiteit en diameter van de wortels.

 

Op basis van deze parameters wordt bepaald of een boom verplantbaar is, wat de kluitgrootte moet zijn, of kabels en leidingen een rol spelen en of de boom voorbereid moet worden op een verplanting.

Advies op maat na het verplantbaarheidsonderzoek

Op basis van de resultaten van het verplantbaarheidsonderzoek wordt er een op maat gemaakt advies opgesteld die vertelt op welke manier de betreffende boom het beste kan worden verplant. Als de nieuwe locatie bekend is, houden we bij het opstellen van het advies rekening met de transportroute en omstandigheden op de nieuwe plantplaats.

 

Een succesvolle verplanting is tevens afhankelijk van de nazorg voor de bomen. Ook dit wordt meegenomen in het advies door Arbor Consultancy.

 

Geschikte transportroute voor bomen

Als de locatie voor het herplaatsen van de boom bekend is, zal er gekeken worden naar de transportroute en eventuele factoren waar rekening mee gehouden moet worden. Denk hierbij aan eventuele belemmeringen zoals lichtmasten, andere bomen, viaducten, bovenleidingen en eventuele andere obstakels.

 

De kwaliteit van de nieuwe plantplaats

Als de nieuwe plantplaats bekend is zullen de boomspecialisten van Arbor Consultancy ook de kwaliteit van de plantplaats meenemen in het verplantbaarheidsonderzoek. Zo wordt er gekeken wat de kwaliteit van de groeiplaats is, of verbeteringen nodig zijn en op welke diepte het grondwater zit.

 

Bovendien wordt ook hier gekeken naar eventuele belemmeringen zoals kabels, leidingen en lichtmasten. Dit zorgt voor een goed beeld van de nieuwe plantplaats en hierdoor kunnen er tijdig eventuele maatregelen worden genomen om het planten van de boom tot een succes te brengen.

 

Nazorg na verplanting

Naast het succesvol verplanten van de boom is de nazorg het belangrijkste onderdeel van het verplantingstraject. Na het verplanten van de boom heeft de boom een goede nazorg nodig om een gezonde hergroei te garanderen. Binnen het advies wordt dan ook aandacht besteed aan de watergiften en onderhoud die de boom nodig zal hebben voor de hergroei.

Verplantbaarheidsonderzoek door Arbor Consultancy

Alle resultaten van het verplantbaarheidsonderzoek worden overzichtelijk verwerkt in een rapportage. Zo weet u precies wat de resultaten zijn van ieder onderdeel en weet u waar u aan toe bent.De consulenten van Arbor Consultancy hebben jarenlange praktijkervaring met het verplanten van bomen. Regelmatig doen zij weer praktijkervaring op door mee te gaan naar een boomverplanting. Dat maakt de kennis van Arbor Consultancy zo uniek. Bent u benieuwd wat wij voor uw project kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op. We denken graag mee!

Een uitdaging rondom het verplanten van bomen?

We komen graag met u in contact om te spreken over de mogelijkheden.