Update website en onze eerste maanden

In januari hebben wij u onze kersverse website van Arbor Consultancy gepresenteerd. We hebben vele positieve reacties van onze relaties mogen ontvangen over de website en de oprichting van ons bedrijf. Dit geeft ons extra energie en het volste vertrouwen in de toekomst om samen met u aan uw bomen te werken. Want: together we create the urban forest.

Vanzelfsprekend hebben wij de afgelopen maanden niet stil gezeten. De afgelopen drie maanden zijn voorbij gevlogen, waarbij wij onze relaties hebben mogen ondersteunen en adviseren op het gebied van Bomen Effect Analyses, groeiplaats- en bodemonderzoeken, nader onderzoek, visuele boomcontroles, waardebepalingen, schadetaxaties en verplantbaarheidsonderzoeken.

Ook de website is inhoudelijk aangepakt. Zo zijn aan de website nieuwe items toegevoegd: de overzichten van diensten en onderzoeken uitgebreid, zijn alle ‘oude’ en nieuwe teksten nogmaals onder de loep genomen en is de nieuwspagina toegevoegd. Via deze nieuwspagina zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen welke wij doormaken. Daarnaast willen wij via de nieuwspagina onze kennis met u delen.

Mist u iets op onze website, heeft u een verbetervoorstel of een vraag? Onze consulenten staan u graag te woord.