Mulchen: beter voor de bodem, goedkoper dan schoffelen!

In een eerder item hebben wij de voordelen van het aanbrengen van mulch besproken. Mocht u dit item hebben gemist of nogmaals willen lezen, klik dan hier.

 

Een korte samenvatting uit het vorige item:

De belangrijkste voordelen voor de boom en de bodem van dit mulchsysteem zijn hieronder samengevat:

  • verminderd verdamping van de bodem;
  • verhoogd de vochtvasthoudendheid van de bodem;
  • Houdt regenwater vast, waardoor minder water afstroomt naar de riolen;
  • vertraagd de opwarming van de groeiplaats;
  • voedt en verrijkt de bodem op natuurlijke wijze;
  • activeert en voedt het bodemleven;
  • verminderd verdichting;
  • door de afwezigheid van gras, wordt maaischade voorkomen.

Hierbij is het van groot belang dat een kwalitatief goede mulch wordt toegepast, welke vrij is van verontreinigingen. Per bodemtype en boom type kan de optimale samenstelling van de mulch verschillen.

 

Schoffelen vs Mulchen

Diverse contacten hebben de vraag gesteld in hoeverre de mulchlaag kostenverhogend werkt ten opzichte van regulier beheer. Om dit uit te zoeken hebben wij informatie opgevraagd bij een Zuid-Hollandse kustgemeente (grotendeels zandgrond). De gemeente streeft naar onderhoudsniveau B voor hun groenvakken en boomspiegels. Zo geven zij de groenvakken en boomspiegels een voorjaars- en najaarsbeurt. In het groeiseizoen worden de vakken gemiddeld 8 maal geschoffeld en uitgeharkt.

 

Kosten schoffelen per m2

Op basis van de (door de gemeente) opgegeven kosten per vierkante meter, komen hier op jaarbasis de volgende kosten per vierkante meter uit:

Kosten regulier onkruidbeheer per jaar

 

Kosten mulchen per m2

Vervolgens zijn de kosten voor het aanbrengen van een mulchlaag berekend en het onderhoud aan de mulchlaag. Het onderhoud bestaat uit het verwijderen van incidentele onkruiden en na drie jaar het opnieuw aanbrengen van de grove laag mulch. Zo heeft de mulchlaag een gemiddelde levensduur van 6 jaar. Indien de mulchlaag in het 6e jaar opnieuw wordt aangevuld, dalen de kosten op jaarbasis nog eens extra. Op basis van het aanbrengen van de mulchlaag en onderhoud inclusief het aanvullen van de grove mulch na drie jaar, komen hier op jaarbasis de volgende kosten per vierkante meter uit:

Kosten mulchen per jaar

De genoemde eenheidsprijzen zijn afhankelijk van diverse factoren zoals te behandelen oppervlakte, onkruiddruk en gewenste beheerniveau.

Zelfs bij een lager beheerniveau zal er nauwelijks verschil zijn tussen de kosten van het onkruidbeheer en de investering in een mulchlaag. Daarbij verbeterd de mulchlaag de bodem, gezondheid van de plant/boom en stimuleert de groei van de plant/boom. Bij onkruidbeheer vindt niets anders plaats dan het verwijderen van de onkruiden.

 

Meer informatie

Overweegt u het aanbrengen van een mulchlaag, wilt u meer informatie of advies op maat, neem dan contact met ons op.