Project: Kades Schipluiden

Schipluiden wordt gekenmerkt door de Vlaardingervaart: een water dat de kern van de plaats in twee delen verdeeld. In het centrum, aan de Dorpsstraat en de Vlaardingsekade, worden de woningen en de achterliggende polders beschermd tegen overstromingen door middel van kades. Er is echter gebleken dat deze kades niet voldoen aan de veiligheidsnormen voor stabiliteit. Wanneer er sprake is van een extreme situatie, kunnen de kades zelfs bezwijken. Het gevolg? Enorme wateroverlast. Om deze reden besloten het Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente Midden-Delfland dat het tijd was om dit probleem samen aan te pakken. Hiervoor is de hulp van Arbor Consultancy ingeschakeld. We vertellen u graag meer over dit interessante project!

Kadeverbetering voor de lange termijn

Het is belangrijk dat de kades in Schipluiden gaan voldoen aan de veiligheidsnormen die gelden voor stabiliteit. Dit voorkomt namelijk dat de kades bezwijken en gaan zorgen voor wateroverlast in de gemeente. Het Hoogheemraadschap van Delfland stond daarom voor de opgave om de kades van de Dorpsstraat en de Vlaardingsekade te verbeteren. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zijn de bestaande bomen geveld in verband met de benodigde ruimte voor het staan van de damwand en de beperkte kwaliteit en toekomstverwachting van de bomen. Hiervoor is na afronding van de kadeverbetering een nieuw vervangingsplan opgesteld, waarin het historische karakter van de kades en de omgeving behouden werd.

Vervangingsplan voor de bomen: een uitdaging

De bomen die plaats moesten maken voor de werkzaamheden aan de kadeverbetering in Schipluiden, konden niet zomaar worden geruimd. Arbor Consultancy is daarom ingeschakeld om voor de bomen een vervangingsplan op te stellen. Een flinke uitdaging, gezien de obstakels die we tegenkwamen en de wensen waar we rekening mee moesten houden.

 

Zo bleek bijvoorbeeld dat de smalle plantstrook in combinatie met een hoge grondwaterstand, een obstakel vormde. De hoge grondwaterstand moest behouden blijven om de fundaties van de naastgelegen woningen te beschermen, en de smalle plantstrook kon niet breder worden gemaakt vanwege de doorstroming van het verkeer. Wel was er voldoende vochtaanbod op de locatie, en was er een redelijk doorwortelbaar volume aanwezig in de doorlopende plantstrook. De ruimte voor een stabiliteitskluit was echter onvoldoende voor de lange termijn. Kortom, veel obstakels die van het vervangingsplan een uitdaging maakten.

De wensen van betrokkenen

De opdrachtgevers willen graag dat de bomen op de kades tenminste 30 jaar mee kunnen. Maar niet alleen de opdrachtgevers hadden wensen, ook de bewoners aan de kades vormden een mening in het vervangingsplan van de bomen. Samen met de gemeente Midden-Delfland zijn diverse sessies met bewoners gehouden om de wensen te inventariseren wat betreft de bomen. Met name aan de Vlaardingsekade wilden de bewoners de meidoorns terug die er tot aan de kadeverbetering stonden.

Vanwege de hoge grondwaterstanden en overlast door spinselmot in het verleden, bleek deze boomsoort voor deze locatie helaas geen realistische wens. Als alternatief werden er tijdens de sessies andere opties voorgesteld, welke op basis van de soorteigenschappen, de beschikbare ruimte en het gewenste beeld waren geselecteerd. Aan de Vlaardingsekade zijn uiteindelijk, op verzoek van de bewoners, twee soorten meidoorns aangeplant, aan de Dorpsstraat zijn vier verschillende soorten aangeplant.

Een allesomvattend herplantplan

Samenvattend zorgden diverse obstakels en uiteenlopende wensen van de betrokken partijen voor een uitdaging in het opstellen van een plan waarin overal rekening mee werd gehouden. De opdrachtgevers wilden bomen die 30 jaar mee konden. Bomen van de 3e grootte waren echter op deze locatie geen optie vanwege de beperkte eindhoogte van deze bomen. Het verkeer zou hier teveel hinder van ervaren.

 

De smalle plantstrook en hoge grondwaterstand zorgden er tevens voor dat het lastig was om voldoende stabiliteit te kunnen bieden voor de bomen. Om dit probleem op te lossen is aan weerszijde van de plantstrook een stalen rib aangebracht waar de wortels achter kunnen haken. Dit waarborgt de stabiliteit van de bomen.

 

In het herplantplan is tevens invulling gegeven aan de toe te passen groeimedia en de hoeveelheden daarvan. Ook zijn de drainage, wijze van aanplanten en toe te passen plantmaten meegenomen in het plan. De hoge grondwaterstand zorgde hierin voor een beperking in geschikte boomsoorten en kluithoogte. Als laatste is in het herplantplan rekening gehouden met de verankering van het groen en natuurlijk de nazorg, die er uiteindelijk voor zal zorgen dat de herplantingen een succes zullen worden.

De rol van Arbor Consultancy

Met de input van Arbor Consultancy zijn de verschillende stakeholders voorzien van essentiële boomtechnische input. Zo kon in deze samenwerking een duurzame en veilige boombeplanting worden toegepast, waarbij de kades weer hun functie volledig vervullen.

 

De beschikbare groeiplaats breedte was te smal voor een goede stabiliteitskluit en de hoge grondwaterstand maakt de locatie voor diverse boomsoorten niet geschikt. Vanwege de veiligheid en praktische uitwerking voor de omgeving konden deze twee factoren niet worden aangepast. Ondanks deze uitdagingen is het met de input van Arbor Consultancy toch gelukt om de bomen de meest geschikte omstandigheden te bieden, waardoor een kwalitatieve en veilige boombeplanting kon worden gerealiseerd welke bijdraagt aan de leefbaarheid van deze historische locatie.

Advies op maat

Staat er in uw gemeente of regio een project op de planning en bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden, of bent u op zoek naar advies? Arbor Consultancy ontzorgt in diverse werkzaamheden. Neem gerust eens contact met ons op, Martijn vertelt u graag meer!

Meer weten over dit project?

Wij vertellen u er graag meer over. Laat uw gegevens achter, dan nemen we snel contact met u op!