Project: Kerkstraat Alblasserdam

Een leefomgeving met een historisch karakter: dat is waar de Kerkstraat van Alblasserdam een perfect voorbeeld van is. De Kerkstraat is de oudste straat van Alblasserdam. Er staan prachtige bomen die door de gemeente als beschermd dorpsgezicht zijn aangewezen. In de Kerkstraat is tevens een Brink aanwezig. Dit is een dorpsplein waar sinds eeuwen de paardenmarkt wordt gehouden. Door toenemende parkeerdruk, werd door de jaren heen steeds meer geparkeerd op de Brink in plaats van in de aangewezen parkeervakken. Het resultaat? Er is veel verdichting van de bodem ontstaan.

Onderhoud en herinrichting van de Kerkstraat

In overleg met wijkbewoners en andere betrokkenen heeft Gemeente Alblasserdam besloten de Kerkstraat op te knappen. De mogelijkheden tot parkeren op de Brink werden in de herinrichting verwijderd. Na de reconstructie zou het niet meer mogelijk zijn om hier te parkeren. De oude lindebomen aan de Kerkstraat hebben te lijden gehad onder de parkeerdruk. Door de verdichting kon regenwater slechts beperkt infiltreren in de bodem. De beperkte aanvoer van voedingsstoffen heeft er vervolgens toe geleid dat in de loop van de jaren enkele bomen zijn uitgevallen. In het najaar van 2022 zullen daarom circa 18 nieuwe bomen worden gepland.

Van ontwerpfase tot uitvoering

In de ontwerpfase rondom de herinrichting van de Kerkstraat in Alblasserdam heeft Arbor Consultancy meegedacht in de methode van uitvoering, het materiaalgebruik en de groeiplaatsverbetering. Dit alles is in het belang gedaan van de verbetering van de kwaliteit van de bomen en heeft geleid tot een weloverwogen advies waar dit project verder op uitgewerkt kon worden. In een later nieuwsbericht zullen hier hier verder over informeren.

Nadat de ontwerpfase werd afgerond, was het de taak aan Arbor Consultancy om de werkzaamheden rondom de bomen te begeleiden. Allereerst hebben wij begeleid in het verwijderen van het dichte pakket grind door middel van een zuigtechniek. Hierbij is gelet op het beperken van eventuele wortelschade, maar ook op het verantwoord bereiken van de hoeveelheid ontgraving ten behoeve van de groeiplaatsverbetering. Wortels die verwijderd moesten worden, zijn op vakkundige wijze afgezet.

Boombescherming door Arbor Consultancy

Na het verwijderen van de verdichte bodem, is er gecontroleerd op het juist aanbrengen van boombescherming. Hierbij werd gelet op het juist verwerken van de groeiplaatsverbetering en het naleven van boombeschermende maatregelen zodat schades voorkomen konden worden. Gedurende het project hebben wij tevens vragen beantwoord voor de uitvoerende partij op het gebied van (werken rond) bomen en hebben wij instructies gegeven over de verwerking en werkwijze van de groeiplaatsverbetering. Bij iedere stap in het project is gelet op het gezamenlijk oplossen van uitdagingen in het belang van de opdrachtgever.

Voorkomen is beter dan genezen

Bij de uitvoeringen van de werkzaamheden in dit project hebben wij erop toegezien dat schades voorkomen werden. Dit gaat namelijk uitval op de korte en lange termijn tegen. De conditie van de bomen zal in de toekomst beter blijven en de bomen zullen sneller herstellen van de uitgevoerde werkzaamheden. Voor een optimaal resultaat hebben wij er gedurende het hele project voor gezorgd dat groeiplaatsverbeteringen op de juiste wijze werden verwerkt. Hierdoor zijn investeringen van de opdrachtgever maximaal tot hun recht gekomen.

Wat maakt het project aan de Kerkstraat zo bijzonder?

Het project rondom de Kerkstraat in Alblasserdam is niet alleen noemenswaardig vanwege zijn geweldige historie. Ook de vermeende inzet van de opdrachtgever, aannemer en Arbor Consultancy als toezichthouder maakt dat wij met veel trots op dit project terugkijken. De leefomgeving heeft een kwaliteitsimpuls gekregen waardoor het beschermde dorpsgezicht en de bomen nog vele decennia tot de verbeelding kunnen spreken.

Het goed en effectief verwerken van groeimedia is zeer nauwkeurig werk. Bij een verkeerde aanleg zullen de aangebrachte substraten niet tot nauwelijks worden benut. Door onze jarenlange praktijkervaring in het produceren en verwerken van groeimedia, hebben wij de opdrachtgever tijdens alle werkzaamheden kunnen ontzorgen en wij zijn trots op de manier waarop dit project tot een succesvol einde is gebracht.

Advies op maat

Staat er in uw gemeente of regio een project op de planning van dit formaat en bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Arbor Consultancy ontzorgt in diverse werkzaamheden. Neem gerust eens contact met ons op, Martijn vertelt u graag meer!

kerkstraat alblasserdam

Meer weten over dit project?

Wij vertellen u er graag meer over. Laat uw gegevens achter, dan nemen we snel contact met u op!