Project: Populieren inspectie in Dordrecht

Karakteristiek en kwetsbaar: dat zijn twee termen die de populieren in Dordrecht omschrijven. Binnen de gemeente staan op diverse locaties grote aantallen van deze boomsoort, vaak tussen de 40 en 70 jaar oud. Een bekend kenmerk van enkele populieren cultivars, is dat deze bomen op latere leeftijd gevoelig kunnen worden voor takbreuk. Gezien de gemiddelde leeftijd van de bomen in Dordrecht, en de behoefte aan inzicht in de staat van deze bomen, is door de gemeente Dordrecht de hulp van Arbor Consultancy ingeschakeld.

Grootschalige populieren controle

In opdracht van de gemeente Dordrecht hebben wij van Arbor Consultancy een controle uitgevoerd bij circa 6.400 populieren binnen de gemeentegrenzen van Dordrecht. Ondanks de VTA-cyclus, ook wel boomveiligheidscontrole genoemd, merkte de gemeente op dat diverse populierensoorten niet goed op naam waren gebracht. Het juist determineren van boomsoorten is echter erg belangrijk. Het geeft namelijk inzicht in eigenschappen van de aanwezige bomen, bijvoorbeeld de mate van risico op takbreuk. Ook wanneer een boom vervangen moet worden kun je bij een juiste determinatie dezelfde boomsoort terug planten. Zorgt een specifieke cultivar bovengemiddeld voor overlast of bepaalde gebreken? Dan weet je ook precies welke boomsoort je beter niet terug kunt plaatsen.

 

Het mag duidelijk zijn dat het veel voordelen heeft als boomsoorten binnen een gemeente goed op naam zijn gebracht. De gemeente Dordrecht wilde de bomen daarom gedetermineerd en gecontroleerd hebben. Deze werkzaamheden heeft Arbor Consultancy vervolgens uitgevoerd, volledig conform ‘Richtlijn takbreuk populier’. Deze landelijke richtlijn wordt gebruikt voor vervangingsplannen van populieren in de stedelijke omgeving.

Teamwork makes the dream work

Samen met Jan Hendrickx, dé autoriteit op het gebied van populieren, zijn alle geselecteerde bomen op naam gebracht en gecontroleerd. De controle heeft plaatsgevonden in het voorjaar. Hierdoor waren specifieke kenmerken, die horen bij het uitlopen van de bomen, zichtbaar. Ook kon in een later stadium, indien het uitlopen van de bomen onvoldoende handvatten bood voor determinatie, de boom op basis van de bloei op naam worden gebracht. De bomen zijn hierdoor op cultivar niveau gedetermineerd, wat inhoudt dat de bomen op basis van bepaalde eigenschappen zijn geselecteerd en (indien gewenst) betrouwbaar vermeerderd kunnen worden.

 

Nadat de bomen op naam zijn gebracht, konden zij worden geïnspecteerd en gecontroleerd. Dit is gedaan aan de hand van een boomveiligheidscontrole, aangevuld met enkele specifieke inzichten die in de landelijke richtlijn terugkomen, zoals:

 

  • Beoordeling kroonrand (mate van kroonsluiting)
  • Beoordeling takstructuur (mate van uitbuiging takken)
  • Beoordeling signalen takbreuk (mate van takbreuk)
  • Beoordeling aanwezigheid waterlot
  • Beoordeling mate van kroon vervorming

Het resultaat van deze werkzaamheden? Een uitgebreide boominventarisatie en -inspectie met hierin de noodzaak tot het nemen van specifieke veiligheidsmaatregelen. Hier is de urgentie aan toegevoegd die bij deze maatregelen nodig is en of een maatregel een (nadelig) effect kan hebben op nevenstaande bomen.

Van onderzoek tot concreet plan

Door de populieren inspectie is een goed beeld ontstaan van de soorten en cultivars binnen gemeente Dordrecht. Ook over de staat van de bomen en eventuele problemen, zoals benoemd in de ‘Richtlijn takbreuk populier’, is nu veel informatie beschikbaar. Op basis van deze informatie zal Arbor Consultancy een plan opstellen voor het beheer van de populieren. Waar nodig zal in het plan worden opgenomen welke bomen vervangen moeten worden.

In de toekomst zullen wij de gemeente bijstaan in het invullen van een stuk beheer en beleid voor de populieren in Dordrecht. Het belangrijkste doel dat hier wordt nagestreefd is dat de zo karakteristieke boom voor het Eiland van Dordrecht behouden blijft.

Populieren inspectie: uniek in zijn soort

Een uniek aspect van dit project? Dat is zonder twijfel het feit dat het hier gaat om een inspectie van één soort boom, iets dat wij niet vaak tegenkomen, behalve bij essen (controle op essentaksterfte). Wat dit project nog meer bijzonder maakt, is de inzet van de juiste mensen op de juiste plek. Niet alleen Arbor Consultancy heeft een rol gespeeld in dit project, maar ook populieren specialist Jan Hendricx en ervaren Treeworkers hebben een groot aandeel gehad. De Treeworkers hebben vooral hun praktische ervaring op het gebied van snoeiwerkzaamheden succesvol toegepast op de bomen in Dordrecht.

Advies op maat

Staat er in uw gemeente of regio een project op de planning waarbij een uitgebreide bomeninspectie niet mag ontbreken? Of bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Arbor Consultancy ontzorgt in diverse werkzaamheden. Neem gerust eens contact met ons op, Martijn vertelt u graag meer!

Meer weten over dit project?

Wij vertellen u er graag meer over. Laat uw gegevens achter, dan nemen we snel contact met u op!