Water geven: van essentieel belang

In deze tijden van extreme weersomstandigheden hebben recent aangeplante bomen het moeilijk. Gedurende de eerste drie jaren hebben deze bomen extra watergiften nodig. Bij verplante bomen kan dit in sommige gevallen zelfs 5 jaar zijn.

Dat recent aangeplante en verplante bomen moeten worden voorzien van extra water weet bijna iedereen wel. Toch gaat het vaak mis. Met name het gericht watergeven wordt vaak vergeten. De afgelopen weken hebben de consulenten van Arbor Consultancy diverse voorbeelden gezien van hoe het niet moet. Bovendien zijn wij van mening dat we zuinig om moeten gaan met het goede water wat wij hebben in Nederland. Tijd om het belang van een goede watergift nader toe te lichten!

 

Waterkwaliteit

Het oppervlaktewater in ons land is doorgaans van voldoende kwaliteit om als gietwater te fungeren. In droge perioden verzout het oppervlakte water in de kustprovincies waardoor dit ongeschikt kan worden voor bomen. Ook in sloten kan de waterkwaliteit verslechteren.

Meten is weten! Met een eenvoudige EC-meter kan de geleidbaarheid en daarmee het zoutgehalte van het water binnen enkele seconden worden bepaald. De maximale EC-waarde van het water mag maximaal 1,5 bedragen. Momenteel wordt deze waarde op diverse plaatsen overschreden, waarbij EC-waarden van 3,8 geen uitzondering zijn. Indien dit water zou worden gebruikt, kan forse zoutschade ontstaan en kunnen bomen zelfs afsterven.

Bij het tanken van oppervlaktewater is het van belang dit zo oppervlakkig mogelijk op te nemen. Zout water is namelijk zwaarder dan zoet water.

 

Watergeefvoorziening

Zomaar water bij een boom laten lopen is niet effectief. Een zeer groot deel van de watergift zal zich over de omliggende bodem verspreiden waarbij slechts een klein deel de wortels van de boom bereikt. Met een gietrand of watergeefwal kan dit worden voorkomen. Hierbij is het van belang dat de gietrand op de juiste locatie (net binnen de kluitrand) is geplaatst en voldoende diep, zodat geen water onder de gietrand door kan wegstromen. Door een dergelijke watergeefvoorziening gaat nauwelijks kostbaar zoet water verloren. Wel zo duurzame gedachte toch?

 

Hoeveelheid

Een boom kan tussen de 20 tot 30 liter water per m2 kroonprojectie per week verdampen. Zo kan eenvoudig een grove inschatting worden gemaakt hoe groot de watergift ongeveer moet zijn. Echter, watergeven is maatwerk. Om de vochtbehoefte te bepalen, is het belangrijk om de huidige vochtigheid van de bodem te bepalen door middel van een bodemguts. Zo kan de watergift worden afgestemd op de boom. Met een flowmeter op de waterwagen kan de watergift goed worden gemonitord.

Indien een groeiplaats zeer droog is, neemt deze nog maar slecht water op. Het is dan belangrijk om de watergift te verdelen in 2 of 3 kleinere giften binnen een uur.

 

Nauwkeurig werken

Ondanks dat alle inrichtingen en voorzieningen zijn aangebracht bij een boom om een goede watergift mogelijk te maken, kan door een verkeerde methode van watergeven nog steeds de efficiëntie ver te zoeken zijn.

Regelmatig worden loonwerkers met een grote (gier)tank ingezet voor watergiften. Te vaak komen wij gevallen tegen waarbij de kraan simpelweg wordt opengezet en water vanaf een afstand op de boomspiegel of in de watergeefvoorziening wordt gespoten. Hierbij ontstaat schade aan de bodem (kan ‘dicht’ slaan) en/of aan de watergeefvoorziening (spoelgaten onder de gietrand, waterwallen welke weg slaan. Ook kan een deel van de kluit worden weggespoeld, waardoor (haar)wortels verdrogen en eventuele ondergrondse verankeringen niet meer effectief kunnen zijn.

Door het water gedoseerd toe te dienen, bijvoorbeeld met een broeskop, blijven de bodem en de watergeefvoorzieningen in takt.

Effect van verkeerd watergeven

Effect van verkeerd watergeven

Heeft u vragen over het gericht en doelmatig watergeven of wilt u meer informatie of advies op maat, neem dan contact met ons op.